Klinika Ortopedii i Fizjoterapii

  • Skład osobowy
  • Oddział kliniczny
  • Projekty naukowo - badawcze
  • Publikacje
  • Konferencje
  • Dydaktyka
  • Dyżury

Klinika Ortopedii i Fizjoterapii
Instytut Fizjoterapii
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

31- 501 Kraków, ul. Kopernika 21
tel: 12 424-82-04