Opiekunowie lat na kierunku Fizjoterapia

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

I rok

dr Bartosz Trybulec

bartosz.trybulec@uj.edu.pl

II rok

mgr Barbara Ćwiertnia

barbara.cwiertnia@uj.edu.pl

III rok

mgr Katarzyna Lubomska

katarzyna.lubomska@uj.edu.pl

Studia stacjonarne II stopnia

I rok dr Tomasz Maicki tomasz.maicki@uj.edu.pl

II rok

dr Agnieszka Mazur-Biały

agnieszka.mazur@uj.edu.pl

Studia niestacjonarne II stopnia

I rok

mgr Anna Pilch

a.pilch@uj.edu.pl

II rok

mgr Kamila Boczoń

kamila.boczon@uj.edu.pl
 

 

Kontakt

Instytut Fizjoterapii UJ CM
ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
tel.: 12 634 33 97 w. 24
fax: 12 634 33 97 w. 25
e-mail: infizjot@cm-uj.krakow.pl