Instytut Fizjoterapii jest najmłodszym z trzech instytutów tworzących strukturę Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Został powołany Uchwałą Senatu w 2006 roku, jednak w swej działalności naukowo-dydaktycznej odwołuje się do tradycji sięgającej lat 80-tych uprzedniego wieku kiedy to z Wydziału Pielęgniarstwa wyodrębniono Ośrodek Rehabilitacji i odnowy Biologicznej, którego zadaniem była praktyczna i teoretyczna realizacja przedmiotu "Rehabilitacja Medyczna" dla kierunku Pielęgniarstwo. Obecnie Instytut realizuje kształcenie na kierunku Fizjoterapia oraz na kierunku Elektroradiologia. Oceniając jakość kształcenia na kierunku fizjoterapia w 2016 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna Przyznała naszemu Wydziałowi ocenę bardzo dobrą.

Staż krótkoterminowy w NY College of Podiatric Medicine

Szanowni Państwo,

 w imieniu Zastępcy Dyrektora Instytutu Fizjoterapii WNZ UJ CM dr n. med. Małgorzaty Kulesy-Mrowieckiej ogłaszamy nabór na krótkoterminowy staż do New York College of Podiatric Medicine.

Staż odbędzie się w terminie od 17 lipca 2017 roku.

O przyjęcie na staż mogą się ubiegać studenci Fizjoterapii WNZ UJCM.

Prosimy o składanie aplikacji w postaci aktualnego życiorysu (CV) oraz listu motywacyjnego do Komisji Kwalifikacyjnej IF w sekretariacie Instytutu Fizjoterapii, ul. Michałowskiego 12, pokój 022.

                                     

Kontakt

Instytut Fizjoterapii UJ CM
ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
tel.: 12 634 33 97 w. 24
fax: 12 634 33 97 w. 25
e-mail: infizjot@cm-uj.krakow.pl