Instytut Fizjoterapii jest najmłodszym z trzech instytutów tworzących strukturę Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Został powołany Uchwałą Senatu w 2006 roku, jednak w swej działalności naukowo-dydaktycznej odwołuje się do tradycji sięgającej lat 80-tych uprzedniego wieku kiedy to z Wydziału Pielęgniarstwa wyodrębniono Ośrodek Rehabilitacji i odnowy Biologicznej, którego zadaniem była praktyczna i teoretyczna realizacja przedmiotu "Rehabilitacja Medyczna" dla kierunku Pielęgniarstwo. Obecnie Instytut realizuje kształcenie na kierunku Fizjoterapia oraz na kierunku Elektroradiologia. Oceniając jakość kształcenia na kierunku fizjoterapia w 2016 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna Przyznała naszemu Wydziałowi ocenę bardzo dobrą.

Praktyki w ramach Programu ERASMUS+ 2014/15

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa (CIRS) we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim ogłaszają III rekrutację na praktyki w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2014/2015 dla
studentów i doktorantów z Wydziałów Nauk o Zdrowiu oraz Lekarskiego
 
Program dedykowany jest dla osób poszukujących cennych doświadczeń zawodowych, zdobywaniu wiedzy w konkretnej dziedzinie oraz możliwości współpracy międzynarodowej. Zachęcamy również
absolwentów studiów I, II oraz III stopnia (wymogiem jest, aby w chwili składania wniosku zachowany był jeszcze status studenta)
Nabór trwa do 13.03.15.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://cirs.pl/index.php?unit=aktualnosci&content=aktualnosci&lang=pl
 

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej
Instytutu Fizjoterapii WNZ CM UJ 
Dr n. med. Małgorzata Kulesa- Mrowiecka 

                                     

Kontakt

Instytut Fizjoterapii UJ CM
ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
tel.: 12 634 33 97 w. 24
fax: 12 634 33 97 w. 25
e-mail: infizjot@cm-uj.krakow.pl