Opiekunowie kierunku Elektroradiologia

I rok

dr Katarzyna Nawrot-Porąbka 

k.nawrot-porabka@uj.edu.pl

II rok

dr Małgorzata Dobrowolska-Bąk 

malgorzata.dobrowolska-bak@uj.edu

III rok

mgr Karolina Bartynowska-Prząda

 karolina.bartynowska@uj.edu.pl