Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji na pierwszy rok studiów znajdują się na stronie internetowej Działu Rekrutacji na Studia UJ http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
31 – 126 Kraków, ul. Michałowskiego 12
tel.: 12 / 632 48 81
wnz@cm-uj.krakow.pl