Dyżury

Imię i nazwisko

Miejsce

Termin

Prof. Roman Herman

 

Szpital Bonifratrów

ul.Trynitarska 11, pok.10

czwartek 8:00-10:00 

po wcześniejszym ustaleniu przez e-mail:

profesorherman@gmail.com

Dr hab. Mirosław Szura

 

Szpital Bonifratrów

ul.Trynitarska 11

codziennie po wcześniejszym

ustaleniu przez e-mail

Dr Rafał Solecki

Szpital Bonifratrów

ul.Trynitarska 11

codziennie po wcześniejszym

ustaleniu przez e-mail

Dr Anna Spannbauer

Szpital Bonifratrów

ul.Trynitarska 11

codziennie po wcześniejszym

ustaleniu przez e-mail

Dr  Tomasz Gach

Szpital Bonifratrów

ul.Trynitarska 11

codziennie po wcześniejszym

ustaleniu przez e-mail