Skład osobowy

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Roman Herman

Profesor  roman.herman@uj.edu.pl
Dr hab. Mirosław Szura, Prof. UJ Profesor nadzwyczajny

miroslaw.szura@uj.edu.pl

Dr Rafał Solecki Adiunkt

rafal.solecki@uj.edu.pl

Dr Anna Spannbauer Adiunkt

anna.spannbauer@uj.edu.pl

Dr Tomasz Gach starszy wykładowca

 tomasz.gach@uj.edu.pl