Zakład Chorób Kości i Stawów

Zakład Chorób Kości i Stawów
 Instytut Fizjoterapii
 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
31-501 Kraków, ul. Kopernika 32
 tel: 12 430 32 09; fax 12 430 32 17