Zakład Elektroradiologii

  • Skład osobowy
  • Projekty naukowo - badawcze
  • Publikacje
  • Konferencje                                                         Zakład Elektroradiologii
  • Dydaktyka                                                                 Instytut Fizjoterapii
  • Dyżury                                                     Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum         
  • Galeria                                                         31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 12

               tel: 12 634 33 97 wew. 25 lub 43

Zakład Elektroradiologii jest członkiem
The European Federation of Radiographer Societes - EFRS
 

 

ELEKTRORADIOLOGIA - INFORMACJE

 KOŁO NAUKOWE ELEKTRORADIOLOGII