Skład osobowy

 

p.o. kierownika zakładu

dr n. med. Joanna Zyznawska

joanna.zyznawska@uj.edu.pl

Sekretariat

mgr Kinga Żurowska

Specjalista

kinzska@cm-uj.krakow.pl, kinga.zurowska@uj.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr n. med. Magdalena Jaworek

Adiunkt

magdalena.1.jaworek@uj.edu.pl

dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka Adiunkt m.kulesa-mrowiecka@uj.edu.pl
dr n. kf. Bartosz Trybulec Adiunkt

bartosz.trybulec@uj.edu.pl

dr n. med. Alicja Fąfara

Asystent

alicja.fafara@uj.edu.pl

mgr Kamila Boczoń

Asystent

kamila.boczon@uj.edu.pl

mgr Monika Cyran

Asystent

m.brzostek@uj.edu.pl

mgr Grzegorz Frankowski

Asystent grzegorz.frankowski@uj.edu.pl

mgr Jadwiga Kubica

Asystent jadwiga.kubica@uj.edu.pl

mgr Anna Pilch

Asystent a.pilch@uj.edu.pl

mgr Karolina Rzeźnicka-Brzegowy

Asystent karolina.rzeznicka-brzegowy@uj.edu.pl

mgr Beata Stach

Asystent beata.stach@uj.edu.pl

mgr Bogusława Cieślak

Wykładowca

b.cieslak@uj.edu.pl

mgr Barbara Ćwiertnia

Wykładowca

barbara.cwiertnia@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Lubomska

Wykładowca

katarzyna.lubomska@uj.edu.pl

mgr Alicja Plewa

Wykładowca

alicja.plewa@uj.edu.pl

mgr Michał Bojko

Wykładowca

michal.bojko@uj.edu.pl

Pracownicy obsługi 
Albina Dziob Pracownik gospodarczy albina.dziob@uj.edu.pl