PUBLIKACJA PRAC

Informujemy, że istnieje możliwość publikacji pełnych wersji prac naukowych.

Prace będą zamieszczane w recenzowanej monografii pt. „Fizjoterapia w geriatrii”.

Punktacja:

5 pkt. MNiSW za rozdział w monografii z j. polskim

5 pkt. MNiSW za rozdział w monografii z j. angielskim

Warunkiem opublikowania artykułu jest udział w konferencji oraz uzyskanie pozytywnych recenzji.

Koszt publikacji pełnej pracy wynosi 150 zł.

Termin nadsyłania streszczeń do dnia 28.02.2018r.

Termin nadsyłania pełnych wersji prac do dnia 30.04.2018r.

Prosimy o przesyłanie materiałów na adres e mail:

jagiellonskawiosna@cm-uj.krakow.pl

Wytyczne dotyczące streszczeń:

- w języku polskim i angielskim,
- w objętości 250 słów,
- czcionka - Times New Roman,
- interlinia 1,5,
- w układzie:
- tytuł (WIELKIE LITERY 14 pkt., BOLD),
- autorzy [12 pkt.],
- nazwa jednostki [12 pkt.],
- tekst streszczenia,
(wprowadzenie, materiał i metody, wyniki badań, wnioski)[12pkt.].

Wytyczne dotyczące pełnej wersji publikacji:

- dane - tytuł artykułu ( w języku polskim i angielskim), pełne imię i nazwisko autora lub autorów, nazwa i miejsce zakładu pracy,
- krótkie streszczenie (max. 250 słów),
- wstęp z omówieniem podstawowych pojęć i celu badań,
- charakterystyka materiału badawczego,
- metody i techniki badawcze,
- wyniki wyłącznie w edytorze Word-tekst, tabele w razie konieczności wykresy i ilustracje (wskazanie metod statystycznych z podaniem wykorzystania programu statystycznego),
- omówienie wyników i ich interpretacja,
- wnioski.
- Piśmiennictwo w kolejności cytowania w tekście  (system Vancouver) - prosimy podać w odpowiedniej kolejności:  
- Nazwisko autora lub autorów,
- Pierwsze litery imion,
- Tytuł pracy,
- Wydawnictwo (lub nazwę czasopisma),
- Rok,
- Strony.

Przykład:

Nowak A.B., Kowalski J.: Fizjoterapia pacjentów w wieku podeszłym. Fizjoter. Pol. 2015; 1(2): 15-30.

PLAKATY

Ze względu, iż wymiary standu do prezentacji plakatu wynoszą (wys. x szer.) 250 x 100 cm, zgłoszone plakaty nie powinny przekraczać tego rozmiaru (standardowy wymiar plakatu 100-110 x 70-80 cm)

Plakat można mocować jedynie taśmą samoprzylepną.

Plakat powinien zawierać:

Praca badawcza
Imiona i nazwiska autorów oraz afiliację,
Tytuł pracy,
Wstęp,
Cel pracy,
Materiał i metody,
Wyniki,
Wnioski.

Praca poglądowa
Imiona i nazwiska autorów oraz afiliację,
Tytuł pracy,
Wstęp,
Cel pracy,
Metody,
Omówienie (treść pracy),
Podsumowanie

Kontakt

Instytut Fizjoterapii UJ CM
ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
tel.: 12 634 33 97 w. 24
fax: 12 634 33 97 w. 25
e-mail: infizjot@cm-uj.krakow.pl